Adarna House - Sampung mga Daliri
Adarna House

Adarna House - Sampung mga Daliri

Regular price ₱135.00 ₱0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.
Illustrations by Hubert Fucio

With this board book, kids can sing along to Sampung mga Daliri, the folk song about counting and parts of the body.

Sa board book na ito, makakanta ng mga bata ang Sampung mga Daliri, isang awiting bayan tungkol sa pagbibilang at sa bahagi ng mga katawan.

ISBN: 978-971-508-414-7
Published: 2012
Language: Filipino (Tagalog)
Age Recommendation: 0+
14 pages | 110 grams | 5 by 5 inches